Velkommen til nettsiden min

Jeg fascineres av mulighetene som ligger i "de små skritt". I sum representerer de en tilbakelagt strekning, liten eller stor. Et gammelt ordtak brukt i Norge fra 1600-tallet uttrykker denne visdommen med et godt bilde:

"Mange bekker små, gjør en stor å".

Ikke undervurder verdien av de små ting. Mange små bidrag kan til sammen bli til noe stort og viktig! På alle livets områder. Personlig, mellommenneskelig og åndelig sett. Det handler om å opparbeide gode vaner til beste for seg selv og sin neste! Nettsiden du nå leser, håper jeg kan gjenspeile et slikt tankegods.