Gi videre

Det viktigste

 

Kristendommen er ingen «Du-må-religion». Det blir ikke satt fram krav om at du må ha gjort så og så mange gode gjerninger, før du kan komme i betraktning i en søknadsprosess om å bli en kristen. Nei, det hele snues på hodet. Fordi troen på Jesus er en gave, helt ufortjent uten egne prestasjoner, blir det naturlig å gi noe tilbake i form av gode gjerninger. I rein takknemlighet. Altså, fordi jeg har fått troen på tross av hvem jeg er, ikke på grunn av, er det med meningsfylt glede jeg gir noe videre.


Å gi noe videre dreier seg blant annet om de materielle goder og det å bety noe for sine medmennesker (diakoni). Men det handler også om å gi videre de gode nyheter vi finner nedskrevet i Bibelen. Kirken er med andre ord en bevegelse sendt til verden for å lindre nød og bringe budskap om forsoning og tilgivelse.


Du kan lese Bibelen selv på nettet her


Ellers anbefaler jeg nettsiden til sjømannskirken. Den ønsker å være en åpen kirke for alle alltid: Se her


Filmen "For God so loved the world" (2:52) leverer budskapet i moderne form:

Diakoni

 

Kiva er en organisasjon som driver med mikrofinans, en utlånsordning blant fattige i Sør. En slik ordning får fram noe av det beste i et menneske, nemlig det personlige  initiativ. Folk som vil gjøre noe med sin fremtid, får en sjanse til det gjennom slike utlån. Man viser folk tillit og gir dem en opplevelse av å bli respektert. Helt ulikt tradisjonell bistand hvor lært hjelpeløshet kan bli sluttresultatet.


Kofi Annan har sagt:

 

«Mikrokreditt er ikke veldedighet. Det er et virkemiddel som gir fattige tilgang på de samme rettigheter og tjenester som andre. Det er en anerkjennelse av at de fattige er løsningen og ikke problemet.»

 

Jeg støtter Kiva. Se min Kiva-side her.

 

Bli bidragsyter du også! Meld deg på her

Copyright @ All Rights Reserved