Mine interesser og ulike roller

Bilde generert av kunstig intelligens.

Først noen kjappe stikkord om hvilke roller jeg innehar og hva jeg liker å foreta meg på fritiden: Jeg er pensjonert lærer, ektemann og mannskorsanger, far til tre voksne menn og  bestefar til åtte skjønne barnebarn. Født og oppvokst i Skien, elsker fotball, natur, musikk, foto/film og “alt som har med data”-arbeid å gjøre. Er usedvanlig nysgjerrig og reiseglad. Ser lyst på livet og kjører både motorsykkel og bobil, men liker også å tråkke meg fram med egen muskelkraft. Har mål om å holde meg i god form selv om håret måtte gråne, så en del tid tilbringer jeg gående både gatelangs og i skog og mark. Oppsøker også treningsstudio til fastlagt tid i løpet av uka. Oppmerksomheten min ellers  dreier seg om menighetsliv, slektsforskning og alt som har med forebyggende helse å gjøre. Det er bedre å forebygge enn å reparere. Les mer her

Min tro

Troen min dreier seg både om å gi videre gode nyheter fra Bibelen, men  også om menneskeverd og fordeling av materielle goder (diakoni). Derfor har jeg funnet min plass i kirken. Den er en bevegelse sendt til verden for å lindre nød og bringe budskap om forsoning og tilgivelse.

Du kan lese Bibelen selv på nettet her. Se også nettsiden til sjømannskirken som ønsker å være en åpen kirke for alle alltid: Se her

Mine verdier

Det kristne perspektivet på livet, er grunnlaget for menneskesynet mitt. Troen på at en Gud har skapt alle mennesker med lik verdi. I forlengelsen av dette følger mitt syn på forvaltning. Det jeg måtte sitte på av ulike typer goder, ønsker jeg å forvalte til beste for min neste. For å kunne prioritere rett i hverdagen, trenger jeg hver dag å minnes på at: "Den største gleden man  kan ha, er å gjøre andre glad". Og for å sitere fra en salme fra 1885 skrevet av Lina Sandell (Norsk Salmebok nr 748):

"Gjør det lille du kan,

der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig, mens dagene flyr! ..."


Det er mange måter å gjøre andre glad på, selv med bidrag som i seg selv kan virke små og ubetydelige. Mange organisasjoner bidrar til mennsekers ve og vel, både i ditt nærmiljø og i verden ellers. Men de er helt avhengig av frivilligheten, så her kan man få kanalisert sitt engasjement. Delta derfor med det du er god på og har interesse for. Rådet for psykisk helse  viser dessuten  til forskning som kan dokumentere at å bidra i samfunnet fører til høyere grad av livsglede.  Alle har godt av å flytte oppmerksomheten bort fra seg selv. Det kan redusere negative tanker og stress. Gode tanker å ta med seg ut i dagen for meg som pensjonist. Selv om samfunnsoppdraget mitt i skoleverket er avsluttet, er det bruk for meg!

Les mer på Helsenorge: Fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse.

Min CV

Jeg er utdannet allmennlærer fra Bergen lærerhøgskole (1984), med videreutdanning i kristendom (gr.fag), historie (hovedfag), spesialpedagogikk (gr.fag) og pedagogisk bruk av IKT.

Min arbeidslivserfaring har jeg mest ervervet meg fra skoleverket i en eller annen form. Jeg har både vært hjelpelærer på folkehøyskole og lærer ved alle trinn i grunnskolen. Fra 1999 og fram til jeg gikk av med tidligpensjon i 2021, var jeg fast ansatt som lektor ved en videregående skole i Skien.

Kristendommen setter ikke krav om at du må gjøre mange gode gjerninger for å bli en kristen. Nei, det hele snues på hodet. Fordi troen på Jesus er en gave, helt uten egne prestasjoner, blir det naturlig å gi noe tilbake i form av gode gjerninger. I takknemlighet! Jeg har fått troen på tross av hvem jeg er, ikke på grunn av!