Om meg

Om meg

Mine interesser og ulike roller


Først noen kjappe stikkord om hvilke roller jeg innehar og hva jeg liker å foreta meg på fritiden: Ektemann, far til tre voksne menn, bestefar til fem skjønne barn, lærer og mannskorsanger. Født og oppvokst i Skien, elsker fotball, natur, musikk, foto- film- og “alt som har med data”-arbeid å gjøre. Er usedvanlig nysgjerrig og reiseglad. Ser lyst på livet og kjører både motorsykkel og bobil, men liker også å tråkke meg fram med egen muskelkraft. Oppmerksomheten min ellers  dreier seg om menighetsliv, slektsforskning og alt som har med forebyggende helse å gjøre. Det er bedre å forebygge enn å reparere. Les mer her


Mine verdier


Grunnlaget for mitt engasjement, er det kristne livssynet og troen på en Gud som har skapt alle mennesker med lik verdi. I forlengelsen av dette følger mitt syn på forvaltning. Det jeg måtte sitte på av ulike typer goder, ønsker jeg å forvalte til beste for min neste. For å kunne prioritere rett i hverdagen, trenger jeg hver dag å minnes på at:

"Den største gleda ein kan ha,
det er å gjera andre glad".

(Mikael Aksnes)


Min CV


Jeg er utdannet allmennlærer fra Bergen lærerhøgskole (1984), med videreutdanning i kristendom (gr.fag), historie (hovedfag), spesialpedagogikk (gr.fag) og pedagogisk bruk av IKT.


Min arbeidslivserfaring har jeg mest ervervet meg fra skoleverket i en eller annen form. Jeg har både vært hjelpelærer på folkehøyskole og lærer ved alle trinn i grunnskolen. Og siden 1999 har jeg hatt lektorstilling ved en videregående skole i Skien.

Copyright @ All Rights Reserved